http://www.rczona.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Google +
Facebook
Sdílet

Navigace: RC Zona -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
V následujícím textu naleznete informace o našem elektronickém obchodě. Pokud zde nenaleznete odpověď na svou otázku neváhejte a kontaktujte nás na naší emailové adrese nebo telefonu - rádi Vám poradíme. Odesláním objednávky nebo převzetím objednaného zboží dáváte najevo souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.


Obchodní podmínky:


 

V níže uvedených článcích se vyskytují následující termíny:

Kit (kity) – sestavy dílů určené ke kompletaci zákazníkem

Model (modely) – veškeré zkompletované produkty a kity prodávané na našem portálu

Náhradní díly – veškeré části modelů prodávané samostatně

Prodávající – Hokasa s.r.o.

Kupující – platící zákazník na jehož jméno je vystaven doklad o zaplacení

Uživatel – kupující nebo osoba ( nebo osoby) které námi prodané zboží používá(jí)

Druhá osoba – jakákoliv osoba případně domácí či jiné zvířectvo

 
 
Všeobecná ustanovení:

1. Prodávajícím je společnost Hokasa s.r.o., (dále jen "prodávající").
2. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující").

Objednávka:

1. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě objednávky přes eshop, email, případně telefonicky. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se rozumí automatický email o přijetí objednávky do systému. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
 
 


 

Podmínky prodeje:


 

 1. Kupující je povinen seznámit uživatele s obchodními podmínkami.

 2. Zvládnutí ovládání modelů a to jak hraček tak velkých modelů vyžaduje zkušenosti, každý uživatel je povinen zvážit riziko spojené s užíváním a dostatečně se na užívání modelů připravit jak po teoretické tak po praktické stránce např. pomocí simulátoru.

 3. Uživatel je povinen se seznámit s návodem k použití.

 4. Pokud z jakéhokoliv důvodu není k modelu přibalen návod k použití, uživatel je povinnen si ho stahnout z našich stránek případně neprodleně nahlásit jeho absenci prodávajícímu který má povinnost návod k použití v nejbližším možném termínu dodat.

 5. Modely se sestávají z rotujících objektů které mohou způsobit škodu na zdraví a majetku.

 6. Uživatel je při používání modelů povinen si zajistit dostatek volného prostoru a zabezpečit ho proti vstupu jiných osob tak aby vyloučil možnost zranění druhé osoby.

 7. Záruka na modely je dva roky dle zákona vyjma spotřebních dílů ke kterým patří zejména:

- listy rotoru

- motory

- servomotory

- baterie

- ložiska

- řemeny

Životnost těchto dílů je do značné míry omezena technologicky nebo způsobem používání modelů (pády modelů, nárazy apod.) a prodávající tudíž nemůže dlouhodobě ručit za jejich kvalitu.

 1. Baterie Li-Pol které se používají v modelech mohou při poškození (např. po pádu modelu nebo zkratu) způsobit požár, proto je nikdy nenechávejte bez dozoru jak v zapnutém stavu, tak při dobíjení. Tyto baterie skladujte v dobitém stavu při nižších pokojových tepltách a vyvarujte je mrazu. Životnost baterie (nad 60%) je při správném užívání cca 100-200 cyklů.

 2. Motory modelů jsou při kolizích namáhány nadproudy, které způsobují přehřívání a snižují jejich životnost. Sledujte pravidelně chod motoru a při náznaku problému vyhledejte servis. Neprovozujte modely při podezření na poškozený motor! Poškozený motor stále může zdánlivě fungovat ale nadproudy mohou způsobit přehřatí a zničení regulátoru příp. baterie!

 3. Kupující je pro dodržení záruky povinen se o vrtulníčky starat, t.j. před každým letem zkontrolovat a vyzkoušet celý model a dotáhnout všechny montované spoje.

 4. V případě nalezení závady nebo jen podezření na závadu nesmí uživatel model používat.

 5. Prodávající neručí za závady způsobené závadou spotřebních dílů.

 6. Prodávané modely mohou bez předchozího upozornění vykazovat drobné změny v barvě či designu pokud toto nemá vliv na původní funkci.


 

Výrobce ani prodejce nenese zaodpovědnost za případné škody způsobené nedodržením výše uvedených podmínek


 


 


 

Reklamační řád:


 

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího pouze kupujícím.


 

 1. Reklamační řád se řídí obchodním zákoníkem ČR-

 2. Kupující může zakoupené zboží vrátit bez udání důvodů do 14 dnů ode dne objednání pokud splní následující ustanovení:

- zboží bude v neporušeném, nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu

- bude přiložen originál faktury (dokladu o zaplacení)

- bude přiložen originální návod k použití a veškerá originální dokumentace

 1. Kupující je povinen ihned po zakoupení provést kontrolu zboží. Dále je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned jakmile závadu objeví. Další používání zboží může způsobit prohloubení závady a tudíž může být důvodem k odmítnutí reklamace.

 2. Prodávající je povinen přijmout do reklamace zboží zakoupené v našem obchodě pokud

- zboží bude v nepoškozeném originálním obalu

- bude přiložen originál nebo kopie faktury (dokladu o zaplacení)

- bude přiložen originální návod k použití a veškerá originální dokumentace

- bude přiložen popis závady a podmínek za kterých závadě došlo

- pod popisem závady bude podepsán kupující a bude zřetelně uveden kontakt pro vyjádření k závadě, t.j. adresa, elektronická adresa a telefonní číslo

 1. Reklamace nebude uznána na modely vykazující známky mechanického poškození nebo jakéhokoliv jiného zásahu do modelu nebo jeho části a to i v případě že tento zásah nebude zdánlivě souviset s reklamovanou závadou.

 2. Prodávající je povinen se do třiceti dnů ode dne podání reklamace vyjádřit k závadě a navrhnout způsob řešení. V opačném případě má kupující právo uplatnit nárok na navrácení peněz, pokud nebylo dohodnuto s prodávajícím jinak.

 3. Kupující je povinen do jednoho týdne ode dne obdržení vyjádření k reklamaci zvolit jednu z navrhovaných variant a potvrdit termín případné opravy zboží. V opačném případě po uplynutí třicetidenní lhůty ode dne uplatnění reklamace zboží je prodejce oprávněn požadovat skladné ve výši 10CzK za každý uplynulý den nad uvedených třicet dní a to po dobu třech měsíců ode dne uplatnění reklamace.

 4. Pokud se kupující nevyjádří nebo nevyzvedne zboží ani v v termínu uvedeném v bodě 6, prodejce je oprávněn naložit se zbožím dle vlastního uvážení. Nárok na uplatnění skladného nebo náklad na likvidaci zboží tímto nazaniká. 

 5. Pokud technická závada na zboží neodpovídá výrobní závadě a tudíž nedojde k plnění reklamace, bude toto navráceno a účtován manipulační poplatek 150Kč, případně kupující může požádat o opravu zboží a tato cena bude určena dle ceníku prodávajícího případně bude stanovena po vzájemné dohodě s kupujícím. Pokud nedojde k vyzvednutí zboží kupujícím, prodejce má nárok uplatnit postup z bodu 6.

 6. Pokud je uplatněno navrácení peněz za zboží zakoupené jinak než osobním odběrem, prodávající odečte od vrácené sumy poplatek za dopravné a příp. dobírku.Závěrečná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. června 2007. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího informování.
 

 
 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.